Теми-икономика.com

Дипломни и курсови работи, реферати, казуси

  Дипломни и курсови работи - до подвързията!

Разпространение на рекламни материали на територията на град София и страната

Рекламата представлява “масова комуникация, направена за сметка на една организация, наречена рекламодател, която плаща на едно информационно средство за разпространението на съобщение, създадено от рекламна агенция”. Рекламата е неотменна съставна част от маркетинга. Тя притежава следните основни характеристики като маркетингова дейност:

 • Рекламата винаги е платена и се знае кой я е платил. Поради това тя не може да претендира за безпристрастност. Тя винаги служи за една кауза, най-често търговско-икономическа, а понякога социална или политическа.
 • Рекламата е многофункционална дейност, в смисъл, че тя не е монопол на никого. Всеки може да прави реклама. Поради това у много бизнесмени се поражда впечатлението, че рекламата е проста работа и не си заслужава да хвърлят много средства за ангажиране на професионалисти в рекламната дейност.
 • Рекламната дейност е процес с най-висока крайна неопределеност, в смисъл, че дори добрата професионална реклама не гарантира 100% пазарен успех.

Безадресната реклама е един от най-продуктивните методи за реклама, който се характеризира с малък размер на вложените средства и висока ефективност. Предлагаме няколко услуги свързани с безадресната реклама.

Услугата предлага разпространение на рекламни материали, брошури, плакати, промоционални подаръци и др. по начин съобразен с желанията и изискванията на рекламодателя. Разпространението на рекламни материали по пощенските кутии е един много успешен начин да достигнете до потенциалните клиенти. Можем да Ви предложим тази услуга в абсолютно всички райони на София и страната.

За популяризирането на предлаганият от Вас нов продукт, услуга или идея, "Алфа Бета" може да Ви предложи:

 • Разпространение на неадресирани рекламни материали
 • Разпространение на адресирани рекламни материали

По желание на клиента, “Алфа Бета” може да предложи и разработи стратегия за разпространение на рекламни материали и в други градове на страната.

Разпространение на брошури

 • Транспортните разходи, направени на територията на гр.София са за сметка на "Алфа Бета"
 • В края на кампанията рекламодателя получава карта на която е маркиран районът където е извършено разпространението.
 • Възможна избирателност на райони
Цена на услугата
цена за 1 бр. в левадо 10 000 бр.до 50 000 бр.над 50 000 бр.
в жилищни комплекси 0.0200.015 0.010
в квартали с кооперации0.025 0.0200.015

Посочените цени са за рекламни материали с формат до А4 (два листа). Цените за разпространение на брошури с формат по-голям от горепосочения подлежат на допълнително договаряне.

Листовки по пощи (за 1000 бр.)
ФорматЦена
А410.00 лв.
А58.00 лв.
А67.00 лв.

Капацитет на натовареност – 20 000 бр. на ден. Ежедневен отчет по карта

Кампаниите по разпространение на неадресирани рекламни материали, брошури, плакати, промоционални подаръци и др. до пощенски кутии са предмет на конкретно договаряне на между рекламодателя и "Алфа Бета"

Разлепване на плакати и афиши

 • Транспортните и допълнителните технически разходи, направени на територията на гр. София са за сметка на "Алфа Бета"
 • Разпространението се извършва само на определените от Община София за разлепяне на плакати места.
 • В края на кампанията клиентът получава карта на района където е извършено разпространението, и при желание от негова страна подкрепен с видео или снимков материал.

Плакатът е една от най-разпространените форми на реклама. Високата ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризирани с голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя.

Предлагаме Ви два вида разлепване на плакати: стратегическо и масово.

 • Стратегическото разлепване на плакати се стреми да достигне до определени целеви групи на предварително зададени от клиента места,улици и сгради. Този вид рекламиране предполага разпространение на по-малък брой плакати. Така рекламодателят постига ефективно популяризиране на услугата или продукта си срещу изключително малък размер на вложените средства.
 • При масовото лепене се обхващат големи площи на разпространение, като е възможна избирателност само на район.
Цена на услугата
Цена за 1 бр.До 2 000 бр.До 10 000бр.Над 10 000бр.
А4-масово разпространение8ст.7ст.6ст.
А4-стратегическо разпространение9ст.8ст.7ст.
А3-масово разпространение10ст.8ст.6ст.
А3-стратегическо разпространение12ст.10ст.8ст.
А2-масово разпространение13ст.10ст.9ст.
А2-стратегическо разпространение14ст.12ст.10ст.
А1-масово разпространение15ст.13ст.10ст.
А1-стратегическо разпространение16ст.14ст.12ст.

Транспортните и допълнителните технически разходи, направени на територията на гр.София са за сметка на "Алфа Бета".

В края на кампанията клиентът получава отчет за изпълнението, придружен със снимков материал.

Разлепване на стикери във всеки вход

 • Възможна избирателност на райони и сгради.
 • В края на кампанията клиентът получава отчет за изпълнението, придружен с карта на която е маркиран районът където е извършено разпространението.
Цена на услугата
Цена за 1 бр.До 1000 бр.Над 1000 бр
стикери11ст.9ст.

Раздаване на рекламни материали на ръка

Този вид реклама е по-ефективен ако се извършва на места, където се наблюдава концентрация на потенциални клиенти - пред административни сгради, бизнес центрове или на възлови места в централната част на София. Предлагаме и раздаване на рекламни материали на ръка по време на изложения, панаири, хепънинги, промоции и др., в обществени заведения или търговски обекти.

Раздаване на рекламни материали на ръка по време на изложения, панаири, хепънинги, промоции и др., в обществени заведения или търговски обекти.

Цената се определя от времето на раздаване на съответните листовки и в зависимост от хората и местата на раздаване, часа и продължителността по часове на раздаване. Базовата цена е от 5 до 10 лева на час, на един работник.

Възможност за пряк контакт на обучени сътрудници със заинтересованите на места със силна концентрация на потенциални клиенти.

Забележка:

 • За клиенти със сключен договор за дългосрочно разпространение или с определен месечен оборот се предлагат отстъпки по схема.
 • Специални цени при работа с рекламни агенции и печатници.
 • Възможност за отчитане на фактури по ДДС.

Организиране на промоции, презентации, PR събития, дегустации, раздаване на рекламни материали на изложения и др. за ваши събития, по ваши изисквания, от професионално обучен екип от красиви промотери (момчета и момичета).

Нашата дългогодишна работа в организирането и провеждането на промоции ни убеди, че сформирането на професионален и добре обучен промоекип е от първостепенна важност за успеха и ефективността на рекламното събитие.

Следващата стъпка е изграждането на работеща мрежа от промоекипи на територията на цялата страна.

Ние вече разполагаме с професионално подготвени хостеси и мотивирани супервайзери, готови да представят вашия продукт или услуга по най-добрия начин на потенциалните ви клиенти.

Ето защо вие може да сте сигурни, че промоцията на вашата фирма ще бъде организирана и проведена професионално и ще постигне максимален ефект.

Организиране на участието на вашата фирма на големи бизнес форуми - панаири и изложения.

 • изработване за цялостна концепция за участието на вашата фирма на съответното изложение
 • сформиране на презентационен екип – промо-момичета, продавач консултанти, супервайзъри
 • дизайн, производство и монтаж на фирмения ви щанд
 • дизайн и производство на рекламни пана и други материали за доизграждане на общия облик на вашето фирмено пространство
 • дизайн и производство на специализирани рекламни материали за събитието - информационни брошури, ценови листи, рекламни флаери и др.
 • организиране на рекламни игри и томболи по време на събитието
 • медийно отразяване на събитието
 • отчет за участието в съответното изложение - вложени и изразходвани средства, постигнати резултати

Организиране на промоции

 • Изработване на концепция и бюджетиране на вашата потребителска или бизнес промоция.
 • Изградена мрежа от промо-екипи във всички големи градове в страната.
 • Връзка с местната администрация при организиране на промоцията.
 • Производство на всички рекламни материали, необходими за провеждане на промоцията (плакати, флаери, награди и др.).
 • Производство на съпътстваща печатна и радио реклама и медия-планиране на кампанията.
 • Провеждане на PR кампания, съпътстваща промоцията.
 • Осигуряване на богат снимков и видео материал от промоцията, който може да бъде използван за други ваши рекламни инициативи.
 • Отчет на кампанията - вложени и изразходвани средства, постигнати резултати.

Очакваме вашите обаждания


Оферти за работа

Фирмата набира момичета за разпространение на рекламни материали за територията на град София – по часове и по възлови райони, университети и дискотеки. Изисквана възраст 16-23 години

Фирмата набира и момчета за лепене на плакати. Изисквана възраст 18-25 години

Моля изпращайте актуална снимка и автобиография на e-mail: info@temi-ikonomika.com или се свържете с отдел "Маркетинг и продажби" на GSM 0898 48 79 89.